LAPEGO Petra Krnc Laznik s.p.

(SO)ORGANIZACIJA DOGODKOV

Po odprtju s. p. 1. avgusta 2009 sem se najprej ukvarjala predvsem s pripravo in posredovanjem sporočil za javnost, kasneje pa so me najbolj zaposlovali dogodki/prireditve – (so)organizirala sem jih skoraj 200, manjših in tudi odmevnejših.

Osnove vsakega dogodka so določitev časa, kraja in vsebine dogodka, natančno določena ciljna skupina, nedvoumna finančna konstrukcija, opredelitev in razdelitev nalog ter obveščanje javnosti in medijev.

Če potrebujete zanesljivo organizatorko prireditev, ki vam v vseh fazah priprave in izvedbe dogodka stoji ob strani, vam svetuje in vas usmerja, pošljite sporočilo.

 • slovesna odprtja novih in obnovljenih poslovnih prostorov (KZ Trebnje, JP Komunala Trebnje …),
 • slovesna odprtja prenovljenih cestnih odsekov, vodovoda, športnih objektov ipd. (občine Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert),
 • novinarske konference,
 • podpisi pogodb.

 • Komunaliada 2019,
 • sprejem smučarke skakalke Maje Vtič v Zabrdju,
 • dobrodelni tek po Trimmigo,
 • Festival Marmelada,
 • ...

 • Mirna skozi čas,
 • 1000 let omembe reke Mirna,
 • Prijatlji, medobčinska prireditev v počastitev kulturnega praznika,
 • Lažinjada,
 • Vesel sem Mirnčan,
 • literarno-pogovorni večeri v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje,
 • predstavitve knjig,
 • odprtja različnih razstav,
 • koncerti,
 • ...

Poslovni dogodki

 • slovesna odprtja novih in obnovljenih poslovnih prostorov (KZ Trebnje, JP Komunala Trebnje …),
 • slovesna odprtja prenovljenih cestnih odsekov, vodovoda, športnih objektov ipd. (občine Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert),
 • novinarske konference,
 • podpisi pogodb.

Celodnevni dogodki

 • Komunaliada 2019,
 • sprejem smučarke skakalke Maje Vtič v Zabrdju,
 • dobrodelni tek po Trimmigo,
 • Festival Marmelada,

Kulturne prireditve

 • Mirna skozi čas,
 • 1000 let omembe reke Mirna,
 • Prijatlji, medobčinska prireditev v počastitev kulturnega praznika,
 • Lažinjada,
 • Vesel sem Mirnčan,
 • literarno-pogovorni večeri v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje,
 • predstavitve knjig,
 • odprtja različnih razstav,
 • koncerti,