LAPEGO Petra Krnc Laznik s.p.

O kulturi

Prijatlji 2020, foto Alenka Stražišar Lamovšek

Kultura. V teh dneh se nas dotika z vseh strani. Ob slovenskem kulturnem prazniku se nizajo prireditve, prepletene z izbrano glasbo, pesmijo, besedo domačih in tujih ustvarjalcev. Na prireditvah se poklonimo ljubiteljskim in profesionalnim kulturnim ustvarjalcem.

Zdi se, da dvakrat letno – okrog 3. decembra in 8. februarja – večina Slovencev zaživi s kulturo, jo začuti.

In na kaj pomislite, ko slišite besedo – kultura? Gledališče? Literaturo? Kino? Na klasično ali popularno glasbo? Ples? Balet? Opero? Likovno razstavo? Toda, ali je kultura res le to, kar povezujemo z umetnostjo? Ali ni kultura tudi to, da si znamo pogledati v oči, si prisluhniti, priti do cilja, upoštevajoč drugega? Ali ni kultura tudi to, da spoštujemo zgodovino, da ponosno povemo, kdo smo in od kod smo? Ali ni kultura tudi to, da se znamo obnašati situaciji primerno?

Kultura v najožjem smislu besede običajno asociira na nekaj, kar je povezano s takšno ali drugačno umetnostjo. In kultura je tudi pogled v oči, zbrano poslušanje nastopajočih, argumentirana debata.

Kultura v vseh svojih pomenskih odtenkih je pomemben del našega življenja. Kultura ni nekaj obstranskega, nekaj, s čimer se ukvarjajo ekscentriki, ljudje, ki nimajo drugega dela, ampak je kultura del mene, del tebe, del nas v vsakem trenutku. Neločljivo je povezana z našim vsakdanom, z dojemanjem in sprejemanjem sveta, z osebnostnim razvojem in željo po napredku.

Kultura je nekaj lepega, prijetnega, je tisto, zaradi česar je naš vsakdan lepši, bogatejši, prijaznejši. Zato ohranimo kulturo v naših mislih in srcih vse dni, ne le ob prazniku.

Petra