Vrabček Čivi odkriva Deželo kozolcev, foto: Primož Primec

Kot samostojna podjetnica sem ves čas v iskanju novih priložnosti – ena se je ponudila v začetku minulega leta, ko se je Občina Šentrupert prijavljala na javni poziv v okviru LAS Dolenjska in Bela krajina. Projektu so dali naslov Dežela kozolcev – Dežela šestega čuta.

Ker šesti čut prepogosto zanemarimo, je bil naslov še toliko bolj vabeč. V sklopu projekta, nad katerim je bdel Primož Primec, so okoli Dežele kozolcev postavili lesen plot, med kozolci pa se zdaj vije tematska pot Vrabček Čivi odkriva Deželo kozolcev, na kateri (predvsem najmlajši) obiskovalci s pomočjo učnega lista odkrivajo tudi šege in navade, povezane s kozolci, spoznavajo pa tudi ptice in njihovo oglašanje. V pomoč so jih avdiovodiči in pred časom izdana knjiga Darinke Kobal Vrabček Čivi v Deželi kozolcev.

Poseben del projekta pa je večer ljudskega petja v urbanem središču Šentruperta – Šentruperski slavčki pojejo. Doslej je ubrano petje popestrilo dva poletna večera.

Mediji so zgodbo o Deželi šestega čuta ponesli med svoje bralce in gledalce. Hvala.
O evropski kohezijski politiki v Sloveniji

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  (ESRR).

O PROJEKTU:

Občina Šentrupert se je januarja 2021 prijavila na 6. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na razpisu je dobila 28.613,48 EUR za realizacijo novega produkta Dežele kozolcev: Dežela kozolcev – Dežela šestega čuta. 

V sklopu projekta smo vzpostavili novo tematsko pot – VRABČEK ČIVI ODKRIVA DEŽELO KOZOLCEV. Gre za učno pot, na kateri bodo obiskovalci skozi vprašanja iz zgodb, zbranih v knjigi Vrabček Čivi v Deželi kozolcev spoznavali šege in navade, povezane s kozolci, tesarje in tesarske mojstre, zgodbe kozolcev, ki so bili prestavljeni v muzej. Izdelali smo letak, učni list in zemljevid, ki ga bodo prejeli obiskovalci učne poti. Organizirali smo nov dogodek ŠENTRUPERTSKI SLAVČKI POJEJO – večer ljudskega petja v urbanem središču Šentruperta. Nabavili smo tudi 20 avdiovodičev. Okoli Dežele kozolcev pa smo namestili nov lesen plot.

VODILNI PARTNER: OBČINA ŠENTRUPERT

PARTNERJA: ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV, LAPEGO PETRA KRNC LAZNIK S.P.